s-600mm
Spikläkt 28×70 - 1,7lmp/m2
Strö och bärläkt 25×38 - 5,5lmp/m2

s-300mm
Glespanel 28×70 - 3,4lmp/m2
s-400mm
Glespanel 28×70 - 2,5lmp/m2

Lockläktpanel 45/120 - 8,3/8,3lmp/m2
Lockläktpanel 45/145 - 6,9/6,9lmp/m2
Lockläktpanel 45/95 - 10,5/10,5lmp/m2

Lockpanel 120/120 - 5,0/5,0 lmp/m2
Lockpanel 120/145 - 4,5/4,5 lmp/m2
Lockpanel 95/120 - 5,8/5,8 lmp/m2
Lockpanel 95/145 - 5,0/5,0 lmp/m2

Lockpanel 95/95 - 6,7/6,7 lmp/m2