Vi har ett stort utbud av lister.
Bra kvalitet och till bra priser.
Vi är störst och billigast på list i Sverige.

Sockel vit Furu
15x56

18kr/lpm
Lagerstatus: Hög

Foder vitmålad Sekunda
12/15x56x2200 furu

35kr/styck
Lagerstatus: Hög

Allmogefoder vit furu
15x69
25kr/lpm
Lagerstatus: Hög

List Vitmålad
8x23x75
20kr/lpm
Lagerstatus: Hög

List Vitmålad
12x23x120
30kr/lpm
Lagerstatus: Hög

Furulist Kvistren
12x69
12kr/lpm
Lagerstatus: Hög

Foderlist Furu
09x56
10kr/lpm

Lagerstatus: Hög

Foglist Furu
6x27/6x33 
10kr/lpm
Lagerstatus: Hög

Hålkälslist Furu
12x27

10kr/lpm 
Lagerstatus: Låg

Snedtaklist Antik Furu
12x43

10kr/lpm 
Lagerstatus: Låg

Kronlist Furu
15x43 

15kr/lpm
Lagerstatus: Hög

Skugglist/Taklist
33x43 

20kr/lpm
Lagerstatus: LÅG

Taklist Allmoge

21x56x3300 

70kr/styck
Lagerstatus: Hög

Antikfoder Kvistig 
14x69/15x69
12kr/lpm

Lagerstatus: Hög

Antikfoder Kvistig 2,2m
15x95
50kr/styck
Lagerstatus: Hög

Sockel Allmoge
15x69

Pris: 25kr/lpm
Lagerstatus: Hög

Ventilerad Sockel
12x56
Pris: 37,50kr/lpm
Lagerstatus: Hög

Ek foder lack
12x43 

50 kr/lpm 
Ek sockel obeh
12x57 

50 kr/lpm
Ek antiksockel lack
15x70 

90 kr/lpm
Ek kvartsstav lack
9x9 

20kr/lpm
Ek antikfod lack
15x70 

90kr/lpm 
Ek kvartsstav
15x15 

35kr/lpm 
Ek kvartsstav
12x12 

18kr/lpm

Björk foder lack
12x57 

52,50kr/lpm

Björk sockel lack
12x70 

65kr/lpm

Furu planhyvlad
8x118 

Pris: 22,50 kr/lpm 
Lagerstatus: LÅG

Furu planhyvlad
21x56

Pris: 25 kr/lpm
Lagerstatus: LÅG

Furu planhyvlad
43x43

Pris: 30 kr/lpm
Lagerstatus: LÅG

Furu planhyvlad
43x69

Pris: 37,50 kr/lpm
Lagerstatus: LÅG

Furu planhyvlad
27x33

Pris: 20 kr/lpm
Lagerstatus: LÅG

Furu planhyvlad
27x143

Pris: 31,25 kr/lpm
Lagerstatus: LÅG

MDF skugglist
21x33x3660 

Pris: 70 kr/st 
Lagerstatus: Hög

MDF foglist vit
8x21x2440 

Pris: 62,50 kr/st 
Lagerstatus: Hög

MDF foglist vit
8x27x2440 

Pris: 70 kr/st 
Lagerstatus: Hög 

MDF smyglist vit
8x21x2440 

Pris: 62,50 kr/st 
Lagerststus: Hög

MDF smyglist vit
8x27x2440 

Pris: 70 kr/st
 Lagerstatus: Hög

MDF kombilist vit
12x69x3660 

Pris: 70 kr/st 
Lagerstatus: Hög

MDF fönstersmyg
19x45x2440 

Pris: 110 kr/st 
Lagerstatus: Hög

MDF fönstersmyg
19x350x2440 

Pris: 300 kr/st
Lagerstatus: Hög

MDF slät foder
12x95x3660

Pris: 75 kr/st
Lagerstatus: Hög

MDF allmogefoder
19x120x2200 

Pris: 50 kr/st
Lagerstatus: Hög

MDF slät sockel
12x95x3660 

Pris: 65 kr/st
Lagerstatus: Hög

Visste ni att
Nya Horndals Komponent 
är störst och ledande
listråvara i Sverige?