Impregnerad regel
45x70
32 kr/lpm  
Lagerstaus: Hög
Impregnerad regel
45x95

40 kr/lpm  
Lagerstatus: Hög

Impregnerad regel
45x120 

47,50 kr/lpm
Lagerstatus: Hög

Impregnerad regel
45X145 

58 kr/lpm 
Lagerstatus: Låg

Impregnerad regel
45x170 

69 kr/lpm
Lagerstatus: Låg

Impregnerad regel
45x195 

80 kr/lpm
Lagerstatus: Hög

Impregnerad regel
70x70 
 54 kr/lpm

Lagerstatus: Hög

Impregnerad regel
95x95 
84 kr/lpm
Lagerstatus: Hög